Hakkımızda

Misyonumuz

-İnsanlar arasında barışın egemen olmasını sağlamak, kardeşlik ve dostluk duygularını yaymak,

-Her bireyin dünyaya gözünü açmakla kazandığı ‘’insanca yaşama hakkı’’nın savunucusu olmak,

-İnsanlığın en büyük sorunu olan cahillikle mücadele etmek,

-Din, dil, ırk, renk, kültür, cinsiyet vb. Ayrımı gözetmeksizin yeryüzündeki tüm insanların eşit şartlarda yaşamasını temin etmek,

-İnsanları, insanca yaşamaktan alıkoyan her türlü engeli kaldırmaya çalışmak,

-Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.

Vizyonumuz

-Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak,

-Doğal afetler sebebiyle veya başka nedenlerle, dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş
insanlara, merhametlinin elini uzatabilmesi için vesile olmak,

-Dünya üzerindeki yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak,

Çalışma Prensiplerimiz

-Vesile olmak,

-Din, dil, ırk, mezhep, renk, kültür, cinsiyet vb. ayrımı yapmadan yardım etmek,

-Sunduğu hizmetlerde hiçbir şekilde çıkar gözetmemek,

-Gerçekleştirilecek tüm çalışmalarda gönüllülük şartını aramak,

-Karar alma süreçlerinin tamamında şeffaf olmaya özen göstermek.

Bütün Çocuklar

X
Konuşma Başlat
Bizimle iletişime geçebilirsiniz...
İyi günler,
Yardımcı olabileceğimiz bir konu var mı ?